Úvod Výrobky Kontroly Služby Technologie Podnik ČKO Sekce pro zákazníky Kontaktní údaje VPP
 Tous droits de modifications réservés  ©2014 BR   SIRET : 015 550 775 N°   NAF : 2841Z   TVA Intracommunautaire : FR 90 015 550 775 Guillemin  Z.I de LONGVIC -7, Rue de Romelet  21600 LONGVIC FRANCE      Tél:   33(0) 380 651 441       Fax : 33(0) 380 665 903       Courriel : sales@guillemin.net Plan du site
Odborník na spojování a nýtovací stroje
Často kladené otázky
Technické postupy 1 - Říká se, že radiální nýtování je „lepší“ než orbitální. Je to pravda? Každá metoda má své výhody v závislosti na typu deformovaného materiálu, jeho tvrdosti, tvaru… Radiální nýtování se například doporučuje použít v případě tvrdých materiálů, například pro nerezovou ocel, protože deformace tohoto materiálu je progresivnější a nehrozí nebezpečí prasknutí okolní hmoty. Avšak v případě použití trubkových nýtů nebo při deformaci trubek (tlumiče…) se radiální nýtování nepoužije, protože radiální deformace přesouvá hmotu do středu a pak na vně přes střed, což může měnit geometrii dílu. GUILLEMIN je specialista na nýtování, který ovládá obě metody, a to již po řadu desetiletí. Z toho důvodu neupřednostňujeme jednu metodu před druhou, ale používáme to nejlepší pro každý individuální případ. 2 – Pokud se moje výroba během času nějak pozmění, budu muset kupovat nový stroj? Naše stroje jsou modulární. Jsou navrženy tak, aby se přizpůsobily vývojovým výrobním geometriím. Bude-li stroj výkonnostně vyhovovat vašim potřebám, navrhneme nový nástroj, nový hlavičník, ale samotný stroj vám zůstane. Vaše investice tedy bude jen minimální. 3 – Mé díly mají několik nýtů, které chci zapouštět současně. Je to možné? To je právě jedním z důvodů, proč zákazníci velice oceňují naši technologii. Ať je osová vzdálenost nýtů na vašich dílech malá nebo velká, máme vhodné řešení, jak při nýtování použít více hlavičníků: hlavy s několika hlavičníky nebo tělesa s několika hlavami, které mohou zapouštět nýty umisťované do různých rovin. Dosahujete tím maximální produktivity.
schéma rivetage radial Boitier avec 3 tętes Boitier avec 2 tętes et serre-flan
4 – Je možné nýty vkládat shora?… Ano. Toto řešení je mimořádně zajímavé tehdy, když díl obsahuje několik nýtů, které by se jen obtížně vkládaly zespoda. Shora se vloží kvůli zajištění reakce na sílu nýtování, která bude působit odspoda. … a lze bez problémů nýtovat zespod? Naše nýtovací hlavy byly navrženy s takovou kinematikou a mechanikou, aby bylo možno jednotku polohovat všesměrně – svisle, vodorovně nebo inverzním svislým směrem, se sklonem – při současném zachování stejných výkonů.
5 – Musím deformovat velké průměry, potřebuji odpovídající výkon: Často vyvíjíme stroje s vysokým výkonem, které překračují náš standardní sortiment (pohybuje se až do 10 tun). Pro některé zákazníky z automobilového průmyslu jsme dokonce sestavili hydroelektrické stroje o výkonu 30 tun. Zkušenosti s výrobou speciálních strojů nám umožňují vyhovět veškerým vašim potřebám. 6 – Potřebuji zanýtovat čep do obtížně přístupného vývrtu. Je to možné? Společnost GUILLEMIN má k dispozici stroje s takzvaným „velkým zdvihem“, které vysoce překračují standardní hodnotu zdvihu 50-60mm. Naše technologie proto umožňuje provádět hloubkové nýtování čepů, a to s využitím našich nýtovacích jednotek o „velkém zdvihu“ na úrovni 200, 300 mm i více! Otázky související s údržbou 7 – Vaše stroje jsou pověstné robustní konstrukcí a životností několika desítek let. Jak si ale mám po 20 letech opatřit náhradní díly? I když se naše stroje postupem času vyvíjejí, společnost GUILLEMIN má ke svým zákazníkům stálý závazek: po celou dobu životnosti vašeho stroje garantujeme trvalou dodávku náhradních strojních dílů. Uchováváme veškerou projektovou dokumentaci všech dílů bez časového omezení. Jsme vaším partnerem po celou dobu… a tak tomu je už od roku 1991 8 – Nechci se dělat starosti s údržbou. Co mi můžete nabídnout? Poskytujeme permanentní asistenci prostřednictvím smlouvy o údržbě s využitím Hot Line, která je vám k dispozici. Tato smlouva zahrnuje také zajištění kroků preventivní údržby, což vám přinese optimalizaci zásob i skladování náhradních dílů a maximalizaci provozních hodin vašich strojů. Otázky související se službami 9 – Chtěl bych provést zkoušky a ujistit se, že radiální nýtování se skutečně hodí pro mé požadavky spojení? Zkoušky na dílech nebo maketách v trvání několika dnů zajišťujeme ve své laboratoři, a to pro zákazníky z celého světa. Zajišťujeme komplexní asistenční koncepční služby. Vedoucí laboratoře úzce spolupracuje s odděleními našich zákazníků pro výzkum a vývoj, metodologii a industrializaci, a to v zájmu vymezení spojovacích míst, realizace souhrnných zkoušek, validace statistických sérií, konfigurace spojovacích prostředků… Předem tak optimalizujeme spojovací parametry, abyste ušetřili čas a dosáhli optimálního průmyslového využití svých výrobků.   10 – Potřebuji nýtovací stroj, ale můj obslužný personál tyto stroje nezná? Obsluhu proškolíme v používání strojů a techniky údržby naučíme, jak o ně pečovat. Vaše výrobní týmy tak budou rychle pracovat samostatně. 10 Bis – Potřebuji proškolit spolupracovníky v technologii nýtování. Je to možné? Zajišťujeme školení nýtování a někdy se v týmech metodologií školí skuteční odborníci na nýtování. Toto školení může být zahrnuto do vašeho rozpočtu na vzdělávání. 11 – Můj projekt je důvěrného charakteru. Mohu se spolehnout na vaši diskrétnost? Zaručujeme důvěrné zacházení s informacemi a zprávami o vývoji vaši výrobků. Jsme zvyklí spolupracovat se svými zákazníky, včetně spolupráce s jejich oddělením pro vědu a výzkum, na vysoce důvěrných projektech s novými výrobky. Používáme postupy, které zaručují respektování důvěrnosti a chrání konkurenční výhodu našich zákazníků. 12 – Nabízí společnost GUILLEMIN také speciální stroje pro spojování bez nýtování? Jsme odborníci na spoje v širším slova smyslu. V závislosti na spojovaném výrobku vyrábíme stroje, které používají našroubování, připnutí, zaválcování nebo jakoukoliv jinou spojovací metodu. Samozřejmostí jsou rovněž funkce značení a zajištění kontroly. Někdy dokonce musíme vyvinout své vlastní postupy. 13 – Potřebuji prostředek pro automatické spojování, ale neznám přesné zadávací podmínky. Je to problém Jakožto výrobce speciálních spojovacích strojů máme vlastní zadávací podmínky, které odpovídají těm nejpřísnějším požadavkům automobilového průmyslu. To pro vás znamená záruku profesionality a přesnosti, na které se vždy můžete spolehnout.
Orbitální nýtování  
Radiální nýtování
GUILLEMIN ČKO